ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α: Ειδοποίηση Απορρήτου για φυσικά πρόσωπα ΠΟΥ είναι επισκέπτες ΣΤΗΝ ιστοσελίδα, συνδρομητές σΤΗΝ ιστοσελίδα, πελάτες, Δυνητικοι πελάτες, άτομα συνδεδεμένα με πελάτες και κάθε άλλη επαφή μας.
Η Privacy Minders σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και η προστασία της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Η παρούσα ειδοποίηση απορρήτου είναι σύμφωνη με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679 και σας παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
 • Ποιος είναι ο υπεύθυνος δεδομένων;
 • Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς;
 • Που και για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 • Σε ποιον κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα;
 • Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα;
 • Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 • Μπορούν οι ανήλικοι να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα;
 • Θα αλλάξει η παρούσα ειδοποίηση απορρήτου;

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας;
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας που επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα είναι η R.F. PRIVACY MINDERS LTD, μία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής 378534 και με εγγεγραμμένο γραφείο στην διεύθυνση 32 Konstantinou Paleologou Street, The Square, 2nd Floor, Larnaca 6036, Cyprus .

Σημειώστε ότι η παρούσα ειδοποίηση απορρήτου αναφέρεται στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για την λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία αναφορικά με την ειδοποίηση απορρήτου, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@privacyminders.com.

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό;
Μπορεί να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση όταν επικοινωνείτε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας μας και μας δίνεται οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες μόνο με σκοπό να σας απαντήσουμε στο αίτημά σας.

Που και για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται στον διακομιστή μας και στους διακομιστές της βάσης δεδομένων που βασίζεται σε cloud  των υπηρεσιών διαχείρισης που χρησιμοποιούμε και βρίσκονται στην Ε.Ε.
 
Πληροφορίες που μας παρέχονται από εσάς κατά την επικοινωνία σας μαζί μας με αίτημα, θα διατηρείται για έναν (1) χρόνο από την τελευταία μας επικοινωνία μαζί σας, εκτός εάν μία μεγαλύτερη περίοδος απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο.
 
Σε ποιον κοινοποιούμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα;
 
Μπορεί να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε άλλους οργανισμούς που παρέχουν δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων στον οργανισμό μας, όπως η υποστήριξη πληροφορικής και οι υπηρεσίες cloud. Επιπλέον, εάν απαιτείται, μπορεί να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε κυβερνητικές/κανονιστικές/δικαστικές αρχές ή σε τρίτα μέρη που υπόκεινται σε τέτοια υποχρέωση βασισμένη σε εθνικό ή ευρωπαϊκό δίκαιο.
 
Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα;
Πρόσβαση: Σας δίνει την δυνατότητα να ζητήσετε πρόσβαση και να λάβετε πληροφόρηση αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που κρατούμε σχετικά με εσάς.
Αίτημα για διόρθωση: Σας παρέχει την δυνατότητα να αιτηθείτε την παροχή των δεδομένων που κρατούμε για εσάς προκειμένου να συμπληρωθούν ή να συλλεχτούν.
Αίτημα για διαγραφή: Σας παρέχει την δυνατότητα να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που κρατούμε για εσάς.
Περιορισμός της επεξεργασίας: Σας παρέχει την δυνατότητα να ζητήσετε, σε συγκεκριμένες καταστάσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα να χρησιμοποιούνται μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.
Εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων: Σας παρέχει την δυνατότητα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Φορητότητα των δεδομένων: Σας παρέχει την δυνατότητα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνωρίσιμο από μηχανή επεξεργασίας μορφότυπο και/ή τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Προκειμένου να ασκήσετε οποιαδήποτε από τα  παραπάνω δικαιώματά σας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@privacyminders.com. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε κάθε αίτημα όσο το δυνατό πιο σύντομα και όχι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις 30 ημέρες από την παραλαβή του αιτήματος. Σε περίπτωση όπου δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας στην προαναφερθείσα χρονική περίοδο ή στην περίπτωση όπου το αίτημά σας απορρίφθηκε, θα σας ενημερώσουμε αντίστοιχα εξηγώντας τους λόγους  καθυστέρησής ή απόρριψης του αιτήματός σας. Όλα τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν ελεύθερα χωρίς χρεώσεις.
 
Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο στην Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Κύπρου εάν για οποιαδήποτε λόγο πιστεύετε ότι η επιχείρησή μας παραβιάζει τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρακαλώ βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτρόπου στο www.dataprotection.gov.cy.
 
Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 
Ως μέρος της προσπάθειάς μας για την αποτροπή οποιασδήποτε μη επιτρεπτής πρόσβασης ή γνωστοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε εφαρμόσει φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας. Επίσης, ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφάλειάς μας συνεχώς και περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτούς τους υπαλλήλους που χρειάζονται να γνωρίζουν τις πληροφορίες αυτές για την παροχή υπηρεσιών προς εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους υπαλλήλους μας σχετικά με τη σημασία της εμπιστευτικότητας και τη διατήρηση της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των πληροφοριών σας. Δεσμευόμαστε στη λήψη κατάλληλων μέτρων συμμόρφωσης των υπαλλήλων σχετικά με την προστασία δεδομένων.
 
Μπορούν οι ανήλικοι να χρησιμοποιήσουν αυτή την ιστοσελίδα;
 
Αυτή η ιστοσελίδα είναι για άτομα άνω της ηλικίας των 18. Ένας ανήλικος που επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας, μπορεί να το πράξει μέσω των γονέων του/της ή των νόμιμων κηδεμόνων. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας ενός ατόμου κάτω των 18 ετών και αντιλαμβάνεστε ότι ο ανήλικος παρέχει προσωπικά δεδομένα για εσάς χωρίς την συναίνεσή σας, παρακαλώ επικοινωνήστε στο info@privacyminders.com για άσκηση των δικαιωμάτων που περιγράφονται στην ειδοποίηση απορρήτου.
 
Θα αλλάξει η παρούσα ειδοποίηση απορρήτου;
Επιφυλάσσουμε το δικαίωμά μας να αλλάξουμε αυτή την ειδοποίηση απορρήτου ανά πάσα στιγμή και κάθε αλλαγή θα ισχύει όταν αναρτηθεί η αναθεωρημένη ειδοποίηση απορρήτου στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας και ακολουθώντας αυτές τις αλλαγές σημαίνει ότι έχετε αποδεχτεί την αναθεωρημένη Πολιτική Ειδοποίησης Απορρήτου
 
Μέρος Β: Ειδοποίηση Απορρήτου για υποψηφιουσ εργαζομενους
Η R.F. PRIVACY MINDERS LTD  σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και η προστασία της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Αυτή η ειδοποίηση απορρήτου είναι συμμορφωμένη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και σας παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς;
 • Σε ποια νομική βάση βασίζεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
 • Πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;
 • Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 • Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;
 • Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 • Θα αλλάξει η παρούσα ειδοποίηση απορρήτου;
 
Η R.F. PRIVACY MINDERS LTD είναι μία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη  στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής 378534 και με εγγεγραμμένο γραφείο στη διεύθυνση Πατρών 10, 6051 Λάρνακα, Κύπρος.
 
Σημειώστε ότι αυτή η ειδοποίηση απορρήτου αναφέρεται αποκλειστικά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στην πορεία της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας. Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την ειδοποίηση απορρήτου, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο at info@privacyminders.com.
Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό;
Μπορεί να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες για τις οποίες μπορεί να παρέχετε σε εμάς για τη διαδικασία της πρόσληψης, όπως είναι το όνομα, η  διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, το e-mail σας  και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να μας παρέχετε μέσω του βιογραφικού σας σημειώματος ή μέσω κάθε άλλου μέσου για τον συγκεκριμένο σκοπό.
Σε ποια νομική βάση βασίζεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι αναγκαία προκειμένου να επεξεργαστούμε το αρχικό αίτημά σας προκειμένου να εισέλθετε σε σύμβαση εργασίας.
 
 Πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα προσωπικά σας δεδομένα πρέπει να φυλάσσονται το μέγιστο μέχρι 3 μήνες προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης. Συνεπώς, δεδομένα ανεπιτυχούς αίτησης πρέπει να διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της πρόσληψης.
Πέρα από τη χρήση των δεδομένων για την θέση στην οποία έχετε αιτηθεί, είναι δυνατόν να κρατήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα της αίτησής σας για να σας λάβουμε υπόψη για άλλες θέσεις εργασίας αλλά μόνο ύστερα από τη  συγκατάθεσή σας και για τα μέγιστο χρονικό διάστημα των 6 μηνών.
Εάν η αίτησή σας έχει υποβληθεί επιτυχώς και έχετε προσληφθεί, τα δεδομένα της αντίστοιχης αίτησης μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εργοδότησή σας σύμφωνα με τις πολιτικές προστασίας των δεδομένων.
 
Σε ποιον κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας σε άλλους οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, όπως υποστήριξη πληροφορικής και υπηρεσίες cloud. Επιπλέον, εάν απαιτείται, μπορεί να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε κυβερνητικές/ κανονιστικές/ δικαστικές αρχές ή σε άλλα τρίτα μέρη με την προϋπόθεση ότι τέτοια υποχρέωση βασίζεται σε Εθνικό Δίκαιο ή Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας;
Πρόσβαση: Σας παρέχει την δυνατότητα να ζητήσετε πρόσβαση και να λάβετε πληροφορίες αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που κρατάμε για εσάς.
Αίτημα για διόρθωση: Σας παρέχει την δυνατότητα να ζητήσετε δεδομένα τα οποία κρατάμε σχετικά με εσάς για να συμπληρωθούν ή να διορθωθούν.
Αίτημα Διαγραφής: Σας παρέχει την δυνατότητα να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που κρατάμε για εσάς.
Περιορισμός της επεξεργασίας: Σας παρέχει την δυνατότητα να ζητήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα να χρησιμοποιούνται μόνο για ειδικούς σκοπούς.
Εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων: Σας δίνεται η δυνατότητα να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Φορητότητα των Δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτο μέρος. Θα παρέχουμε σε εσάς ή στο τρίτο μέρος που έχετε επιλέξει, τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο, αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.
 
Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που αναφέρονται πιο πάνω, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@privacyminders.com. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σε οποιοδήποτε αίτημα το συντομότερα δυνατό και όχι περισσότερο από 30 μέρες από την παραλαβή του αιτήματος. Σε περίπτωση όπου δεν θα είναι δυνατό να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας μέσα στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα, θα σας ενημερώσουμε εξηγώντας τους λόγους για την όποια περαιτέρω καθυστέρηση.
Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο στην Επίτροπο Κύπρου για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Παρακαλώ βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτρόπου στο  www.dataprotection.gov.cy.
 
Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Ως μέρος της προσπάθειάς μας για την αποτροπή οποιασδήποτε μη επιτρεπτής πρόσβασης ή γνωστοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε εφαρμόσει όλες τις κατάλληλες και αναγκαίες τεχνικές και οργανωτικές μεθόδους για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε.

Θα αλλάξει η παρούσα ειδοποίηση απορρήτου;
Μπορεί να αλλάξουμε αυτή την ειδοποίηση απορρήτου ανά πάσα στιγμή και κάθε αλλαγή θα ισχύει όταν αναρτηθεί η αναθεωρημένη ειδοποίηση απορρήτου στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας και ακολουθώντας αυτές τις αλλαγές σημαίνει ότι έχετε αποδεχτεί την αναθεωρημένη Πολιτική Ειδοποίησης Απορρήτου.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@privacyminders.com.

Τελευταία Ενημέρωση: 05/03/2019.
Larnaca, Cyprus

32 Konstantinou Paleologou Street,
The Square, 2nd Floor,
6036 Larnaca, Cyprus

London, United Kingdom

71-75 Shelton Street
London WC2H 9JQ
United Kingdom

Get in touch

Tel: +357 24 32 33 33
Email: info@privacyminders.com